De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft als doel om kwalitatief goede psychiatrische patiëntenzorg in Nederland te bevorderen. Zij bewaakt de kwaliteit van de psychiatrische beroepsuitoefening, door middel van richtlijnontwikkeling, intercollegiale toetsing, opleidingsplannen, opleidingsmodules en bij- en nascholing.

De Psychiater

Het Onderwijsbureau van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie ontwikkelt landelijk kennisonderwijs voor en met de acht consortia, waarbinnen de vervolgopleidingen tot psychiater plaatsvinden. Het landelijk ontwikkelde en aangeboden onderwijs sluit aan op het landelijke opleidingsplan De Psychiater (2020). De cursussen zijn gekoppeld aan de EPA’s, zijn transdiagnostisch van insteek aan de hand van casuïstiek, en bevatten alle verplichte onderwerpen uit het opleidingsplan. 

De cursusontwikkeling vindt plaats in expertgroepen van psychiaters onder begeleiding van een onderwijskundige. Bij elke cursus hoort een passende toetsing. Het onderwijs en de toetsing worden via de digitale leeromgeving www.psychiatrieonderwijs.nl aangeboden aan meer dan 1500 gebruikers. Psychiaters in de acht consortia worden geschoold in het begeleiden van het blended onderwijs als tutor. Binnen de consortia zijn beheerders verantwoordelijk voor de onderwijslogistiek en verzorgen o.a. de roosters en de inschrijving van aios in de cursussen.

Contact
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Postbus 20062
3502 LB  Utrecht

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200, 3528 BL  Utrecht

Onderwijsbureau
030 - 899 3141
psychiatrieonderwijs@nvvp.net
www.psychiatrieonderwijs.nl
www.nvvp.net