De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft als doel om kwalitatief goede psychiatrische patiëntenzorg in Nederland te bevorderen. Zij bewaakt de kwaliteit van de psychiatrische beroepsuitoefening, door middel van richtlijnontwikkeling, intercollegiale toetsing, opleidingsplannen, opleidingsmodules en bij- en nascholing.

HOOP

Het onderwijsbureau van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie ontwikkelt op landelijk niveau cursorisch onderwijs voor en met de 37 vervolgopleidingen tot psychiater. Dit in de lijn van het opleidingsplan ‘Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie’ (HOOP). Het cursorisch onderwijs is competentiegericht , probleemgeoriënteerd en tutorgestuurd opgezet en wordt via een elektronische leeromgeving modulair aangeboden aan meer dan duizend gebruikers.

Veelzijdig onderwijsmateriaal

Het onderwijsmateriaal van elke module omvat: de leerstofomschrijving, aanvullende literatuur, een elektronische entreetoets met feedback, refereer- en video-opdrachten, geschreven en audiovisuele casuïstiek, elektronische leerpaden, videomateriaal ter illustratie, presentaties, discussiefora, essay-eindtoetsen per module en evaluatieformulieren.

Kennisoverdracht

Het onderwijsbureau draagt kennis en ervaring over aan ervaren psychiaters: tutoren, experts, opleiders, docenten en lokale beheerders van de elektronische leeromgeving.

Contact
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Postbus 20062
3502 LB  Utrecht

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200, 3528 BL  Utrecht

Onderwijsbureau
030 - 899 3141
psychiatrieonderwijs@nvvp.net
www.psychiatrieonderwijs.nl
www.nvvp.net