Aansprakelijkheid en toegankelijkheid


Psychiatrieonderwijs.nl en allen die betrokken zijn bij het maken en leveren van de inhoud van deze website zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. 

Door als instelling aan Psychiatrieonderwijs.nl deel te nemen gaat u akkoord met de voorwaarden die hieronder beschreven staan. 

Persoonlijke gegevens en documenten die u als docent of als instelling verstrekt aan Psychiatrieonderwijs.nl zijn beveiligd en worden niet verstrekt aan derden, noch aan andere gebruikers van deze website; deze zijn alleen toegankelijk voor daartoe bevoegde docenten, opleiders en administratief medewerkers binnen uw opleidingscluster, volgens afspraken die daarover zijn gemaakt met de betreffende opleiding of opleidingscluster. 

Al het materiaal van deze leeromgeving mag niet zonder toestemming van het onderwijsbureau en de opleiders voor andere doelen worden gebruikt dan voor de opleiding tot psychiater. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zoals zijn verstrekt door Psychiatrieonderwijs.nl zijn strikt persoonlijk. Door het verstrekken van deze gegevens aan derden schendt u de geheimhoudingsplicht en tevens de voorwaarden die door uw opleiding aan u zijn opgelegd. 

Psychiatrieonderwijs.nl behoudt zich het recht voor niet relevante informatie te verwijderen. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben ten aanzien van deze voorwaarden dan kunt u deze richten tot de beheerder van Psychiatrieonderwijs.nl of uw eigen psychiatrie opleiding.