Programmaleider Landelijk Psychiatrieonderwijs


Het Onderwijsbureau van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) ontwikkelt in samenwerking met psychiaters het landelijke psychiatrieonderwijs voor artsen in opleiding tot psychiater. We bieden kwalitatief hoogstaand kennisonderwijs aan via een geavanceerde online leeromgeving en maken gebruik van de mogelijkheden van digitale toetsing. Vanwege het vertrek van de huidige programmaleider is de NVvP op zoek naar een kandidaat die deze rol kan vervullen.

Het Onderwijsbureau is onderdeel van een BV die wordt aangestuurd door de directeur van de NVvP. De Raad van commissarissen bestaat uit het NVvP Verenigingsbestuur. De inhoudelijke opdrachtgever voor de ontwikkeling bestaat uit een relevante afvaardiging van de opleiders in Nederland, de programmacommissie. Er is een nauwe samenwerking met het concilium, de strategische opleidingscommissie van de NVvP. Het concilium ziet toe op de aansluiting van het onderwijs en het landelijke opleidingsplan.

Momenteel werken wij aan de vernieuwing van het volledige curriculum, in aansluiting op het in 2020 verschenen opleidingsplan De Psychiater. In opdracht van de programmacommissie is hiervoor een nieuw opleidingsprogramma vastgesteld dat in etappes wordt ontwikkeld. Belangrijke uitdagingen zijn het inspelen op de individualisering van de opleiding tot psychiater, het vernieuwen van docentprofessionalisering, en het vormgeven van het profileringsonderwijs voor aios en mogelijk ook psychiaters (bij- en nascholing).

Het Onderwijsbureau bestaat uit een programmaleider, vier onderwijskundigen, een functioneel beheerder en een secretariaat. De kandidaat die de rol van nieuwe programmaleider kan vervullen, herkent zichzelf in de onderstaande aspecten:

 • U draagt de opleiding tot psychiater een warm hart toe en bent actief betrokken bij het onderwijs;
 • U beschikt over een breed netwerk;
 • U bent een leider en verbinder, die in staat is draagvlak te creëren in het werkveld, belangen af te wegen en beslissingen te nemen;
 • U hebt visie op de wensen, behoeften en noden voor de opleiding van aios, en bent in staat deze visie om te zetten in innovatie van het psychiatrieonderwijs;
 • U bent ondernemend, enthousiast en gaat praktisch en gestructureerd te werk;
 • U vindt het leuk om samen te werken met een klein team van hoogopgeleide professionals.

Meer over het functieprofiel
De voorkeur gaat uit naar een psychiater die een heldere visie heeft op de toekomst van het vak en de opleiding, een verbinder is en tevens ondernemend van aard is. De beoogd programmaleider:

 • Is werkzaam als psychiater en heeft ervaring met opleiden en onderwijs
 • Heeft ervaring en affiniteit met digitaal onderwijs
 • Is in staat verbindend te werken
 • Heeft (aantoonbaar) kennis van en affiniteit met het politieke speelveld in de psychiatrie
 • Heeft ervaring in leidinggeven

Werkzaamheden van de programmaleider

Onderwijsontwikkeling

 • Voorbereiden van het beleid op het gebied van landelijk onderwijs voor aios en zorgen voor de uitvoering hiervan.
 • Zorgdragen voor afstemming met beleidsdossiers die worden uitgewerkt door het verenigingsbureau van de NVvP.
 • (Laten) opstellen van adviezen, notities en rapporten en plannen van aanpak en uitwerken van voorstellen, opstellen en uitdragen van standpunten van het Onderwijsbureau in woord en geschrift.
 • Signaleren, volgen en analyseren van maatschappelijke, vakinhoudelijke en politieke ontwikkelingen en deze vertalen naar beleid.

Overleg en vertegenwoordiging

 • Actief onderhouden en uitbreiden van contacten met de participerende consortia, opleiders, experts en andere externe contacten met betrekking tot het landelijk psychiatrieonderwijs.
 • Initiëren en deelnemen aan commissies en overleggen zowel intern als extern, waarbij het standpunt van het Onderwijsbureau wordt uitgedragen.
 • Creëren van draagvlak.

 Leidinggeven aan het onderwijsbureau

 • Jaarlijks voorbereiden, opstellen en uitvoeren van het jaarplan in afstemming met het team, mede opstellen (input leveren) aan begroting en jaarrekening (in overleg met controller en penningmeester) en rapporteren aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Tevens informeren van de Programmacommissie.
 • Binnen de begroting effectief inzetten van mensen en middelen van het Onderwijsbureau.
 • Zorgen voor een continue optimalisering van werkprocessen, kwaliteit en dienstverlening binnen het Onderwijsbureau.
 • Richting geven aan en toezicht uitoefenen op de werkzaamheden.
 • Beoordelen, coachen, opleiden en ontwikkelen van de betreffende medewerkers.

Praktische invulling
De vacature is gesteld voor 20-24 uur per week met een voorkeur voor 24 uur . Het Onderwijsbureau is gevestigd in Utrecht, bij de NVvP. De functie zal worden ingeschaald conform de KNMG-arbeidsvoorwaarden, op basis van ervaring en leeftijd.

Reageren
Bent u ervan overtuigd dat u de juiste persoon bent om, in afstemming met de programmacommissie, leiding te geven aan de ontwikkeling van het landelijke psychiatrieonderwijs? Dan kijken wij met belangstelling uit naar uw sollicitatiebrief. Deze kunt u vergezeld van een CV tot uiterlijk 17 oktober 2022 verzenden naar sollicitatie@nvvp.net o.v.v. sollicitatie Programmaleider Onderwijsbureau. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 25 oktober. De sollicitatiecommissie zal bestaan uit afgevaardigden van het Verenigingsbestuur, de programmacommissie, het Onderwijsbureau en de Verenigingsdirecteur.

Vragen en contact
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Noortje Sax, NVvP-directeur (tel: 030-8990086 of mail: n.sax@nvvp.net).